Co jsou Yamy a Niyamy

08.03.2023

CO JSOU YAMY a NIYAMY?

Tak tohle nebyla moje OBLÍBENÁ část cvičení jógy. Když jsem se o nich dozvěděla na svém školení učitelů jógy, měla jsem pocit, že jsem na špatné adrese. Já si totiž myslela, že jóga je fyzické cvičení a ty bláboly okolo mě děsily.

Nyní cvičím jógu každý den. Nemluvím o cvičení na podložce. Dovolte mi to tedy přeformulovat, cvičím jógu v každodenním životě. Jamy a Niyamy jsou součástí 8 větví jógy a jsou pro mě jako průvodce, kterým poslední dobu žiji a používám je, když se vezu na vlnách života (vzestupy a pády ).

Nejen, že mě neuvěřitelně baví žít podle nich, ale neuvěřitelně mě baví je učit. Inspirují mé hodiny jógy, meditace i samotné ásany. Pojďme se tedy ponořit dál a zjistit, které to jsou:

CO JSOU YAMY?

Berte yamy jako průvodce, jak být dobrou lidskou bytostí!

V myšlenkách, slovech i činech (vůči sobě i okolí) rozvíjejme:

  • Ahimsa (čti Áhimsa) – nenásilí, neubližování, laskavost

  • Satya (Satja) – nelhaní, upřímnost, pravdivost

  • Asteya (Ásteja) – nekradení, nezávist, úcta a respekt

  • Brahmacharya (Brahmačárja) – nepřehánění, uměřenost, zdrženlivost

  • Aparigraha (Áparigráha) – nelpění, nehromadění

CO JSOU NIYAMY?

Soustavně a disciplinovaně praktikujme:

  • Shaucha (Sauča/Šauča) – čistota, čistotnost

  • Santosha (Santóša) – vědomá spokojenost s tím, co je

  • Tapas – vytrvalá snaha, odříkání nevhodného

  • Svadhyaya (Svadjája) – samostudium textů i sebe sama

  • Ishvara Pranidhana (Išvara Pranidhána) – odevzdání se, zbavení se ega

Osobně je považuji za velmi úzce propojené. Yamy jsou spíše vnější praktiky a niyamy jsou spíše vnitřní praktiky, ale osobně mám pocit, že je aplikuji stejně.

POJĎME PROZKOUMAT YAMY

Co je tedy těch pět Yam?

AHIMSA – v překladu znamená nenásilí + neubližování. Můžeme o tom přemýšlet ve fyzickém smyslu, ale co nenásilí se slovy, která vypouštíme z našich úst? Tady jde o to žít nenásilný život vůči druhým, světu i sobě.

SATYA – znamená pravdivost ve způsobu, jakým žijeme, mluvíme, chováme se, myslíme. Často žijeme život tak, že ignorujeme naši pravdu – jak se skutečně cítíme a co je pro nás v souladu.

ASTEYA – znamená nekrást. Můžeme to aplikovat na nekradení našeho nebo cizího času a energie. Čas a energie jsou dva z našich nejcennějších zdrojů. Potřebují chránit, pečovat a zavádět hranice tam, kde je to nutné. Je důležité respektovat čas i energii ostatních lidí, například se dostavit včas (ne příliš pozdě A ne příliš brzy) a dbát na rovnováhu v dávání/braní ve vztazích.

BRAHMACHARAYA – původně znamená celibát, ale jeho záměrem je chránit a uchovávat energii. Můžeme si to představit jako ochranu naší energie (respektování druhých) Kde ztrácíte většinu své energie?

APARIGRAHA – znamená nepřipoutanost a nehromadění věcí fyzicky i emocionálně. Jde o to nechat věci přirozeně jít, plynout, spíše než vzdorovat a držet se dál i když to už nepotřebuji ve svém životě.

POJĎME PROZKOUMAT NIYAMY

SAUCHA - znamená čistotu. Jde o to být si vědom toho, co dáváme do našich těl, do našeho prostředí i do naší mysli.

SANTOSHA - je praxe spokojenosti. V moderním světě jsme tak uspěchaní, že zapomínáme jaká jsou naše současná požehnání. Je v pořádku chtít víc, ale můžeme to udělat s pocitem vděčnosti.

TAPAS - je praxe odhodlání, disciplíny, obětavosti 

SVADHYAYA - je o samostudiu, sebeuvědomění, opuštění zóny pohodlí a růstu

ISHVARA PRANIDHANA - zasvěcení a odevzdání se vyšší moci, kterou může být člověk, vesmír, náboženství – je to pro vás zcela osobní.

JAK CVIČIT YAMY A NIYAMY: 

JAK ŽÍT ŽIVOT INSPIROVANÝ JÓGOU

Jak tedy praktikovat život Yam a Niyam? Toto je VELMI stručné vysvětlení Yam a Nijam. Způsob, jakým žiji svůj život, je hluboce inspirován cvičením jógy. v současné chvíli jsem na jakési misi pomáhat lidem cvičit jógu každý den, aniž by museli vstoupit na podložku. Jóga mi pomohla najít a znovu objevit štěstí, vášeň, smysl a svobodu. Potkala jsem část sebe, o které jsem nevěděla, že existuje.


https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=cb46d366&a_bid=bda3b915